Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Thư mục bị lỗi
Gốc >

Kiểm tra Địa lý 9 - Giữa Học kỳ I

Danh sách 45 người đã tham gia thi
Tên thí sinh Ngày giờ thi Th/gian Kết quả Quản lý
Trần Đức Minh 07h02' 19-04-2021 15' 0
Trịnh Nguyệt Hà 07h12' 25-03-2021 3' 3
Trần Duy Khánh 10h32' 04-12-2020 15' 0
Vũ Công Thái 10h27' 04-12-2020 15' 0
Dương Thị Hương 10h19' 04-12-2020 15' 0
Phạm Thị Thu Mai 10h26' 04-12-2020 6' 6
phạm thị mỹ linh 10h30' 04-12-2020 0' 0.5
Vũ Thị Thanh 10h07' 04-12-2020 15' 0
Trịnh Long Thành 07h09' 25-11-2020 7' 5.5
Đào Đình Huy 07h12' 25-11-2020 3' 4
Trần Quang Hải 07h06' 25-11-2020 8' 4.5
Phạm Thị Mai Quyên 07h06' 25-11-2020 9' 6.75
Trần Vũ Hoàn 07h07' 25-11-2020 7' 7
Trần Trọng Hải 07h12' 25-11-2020 2' 4
Phạm Thị Linh 07h11' 25-11-2020 3' 3.75
Đào Đình Tài 07h05' 25-11-2020 9' 7.5
Phạm Trọng Hoàng 07h06' 25-11-2020 8' 5.75
Đỗ Ngọc Tuấn 07h06' 25-11-2020 7' 6.5
Phạm Thị Hương Giang 07h07' 25-11-2020 6' 6.5
Trần Thu Trang 07h05' 25-11-2020 8' 7.75
Hoàng Văn Minh 07h06' 25-11-2020 7' 5.75
Trịnh Cao Cường 07h08' 25-11-2020 3' 5.75
Đoàn Sĩ Hậu 07h05' 25-11-2020 5' 6.75
Trần Thị Thắm 07h05' 25-11-2020 4' 5.5
Đào Duy Khánh 07h10' 24-11-2020 15' 0
Phạm Đình Doanh 07h08' 24-11-2020 15' 0
Vũ Văn Khải 07h05' 24-11-2020 15' 0
Phạm Thị Thu Phương 07h06' 24-11-2020 8' 3.75
Hoàng Gia Hưng 07h10' 24-11-2020 4' 3.75
Phạm Bá Tiến 07h06' 24-11-2020 8' 4.75
Phạm Bá Nguyên 07h03' 24-11-2020 11' 6.5
Trịnh Đức Trung 07h03' 24-11-2020 10' 6.75
Phạm Quang Minh 07h12' 24-11-2020 1' 3.5
Bùi Thị Diễm Quỳnh 07h06' 24-11-2020 7' 4.5
Trần Thị Hiền A 07h07' 24-11-2020 6' 6.5
tạ huy hoàng 07h05' 24-11-2020 7' 4.75
Trần Duy Mạnh 07h04' 24-11-2020 9' 5.75
Hoàng Thị Thanh Nga 07h03' 24-11-2020 10' 6.75
Tạ Minh Quân 07h10' 24-11-2020 2' 2.5
Trần Thị Thương 07h04' 24-11-2020 7' 6.5
Nguyễn Đình Hiếu 07h03' 24-11-2020 8' 6
nguyễn tường vinh 07h06' 24-11-2020 5' 5
Phạm Trung Anh 07h03' 24-11-2020 7' 4.75
Dương Thị Vân 07h03' 24-11-2020 7' 6.75
Phạm Thị Huyền 07h06' 24-11-2020 2' 5

 
Gửi ý kiến