Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Thư mục bị lỗi
Gốc >

Câu nghi vấn

Danh sách 5 người đã tham gia thi
Tên thí sinh Ngày giờ thi Th/gian Kết quả Quản lý
Trần Quang Tuyên 06h54' 13-04-2021 45' 0
Cấn Duy Mạnh 07h00' 12-04-2021 1' 3
Trần Quang Lâm 07h12' 24-03-2021 2' 3
Phạm Thị Như Quỳnh 07h14' 22-03-2021 2' 3
Phạm Quỳnh Trang 07h10' 22-03-2021 4' 5

 
Gửi ý kiến